Kalendarium

Projekt High sensitivity – Innovative Module in human sciences wspiera kadrę akademicką oraz studentów w zakresie najnowszych badań i materiałów edukacyjnych w

W ramach partnerstwa pomiędzy Lubelską Akademią WSEI w Lublinie, Uniwersytetem Spiru Haret (Bukareszt, Rumunia) i Stowarzyszeniem ARTEPSY, mamy przyjemność ogłosić rozpoczęcie programu

Od października 2022 r. Akademickie Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii Lubelskiej Akademii WSEI organizuje krótkie szkolenia komercyjne szkolenia dla kadry edukacyjnej w obszarze

Nasz zespół

LIDER PROJEKTU

Lubelska Akademia WSEI

Lubelska Akademia WSEI to największa uczelnia niepubliczna we wschodniej Polsce, znana z praktycznego przygotowania do zawodu i szerokiej współpracy z przedsiębiorstwami.

PARTNER PROJEKTU

Universidad de Alicante

Uniwersytet w Alicante (UA) został utworzony w 1979 r. Obecnie kształci i szkoli ponad 25 000 studentów – z czego 2,5 tys. To studenci zagraniczni – i oferuje ponad 80 programów studiów licencjackich i 96 podyplomowych.

PARTNER PROJEKTU

Città metropolitana di Roma Capitale

Metropolitalna stolica Rzymu, licząca ponad 4,3 miliona mieszkańców, jest największym miastem metropolitalnym we Włoszech.

PARTNER PROJEKTU

Expert Psy Asociatia Psihologilor Specialisti

Expert Psy – stowarzyszenie założone w 2014 r., Którego celem jest wspieranie i promowanie rozwoju psychologii jako nauki i zawodu oraz zwiększanie profesjonalizmu psychologów.

O PROJEKCIE

Projekt High sensitivity – Innovative Module in human sciences o numerze 2020-1-PL01-KA203-082261, realizowany od 01.12.2020 do 30.06.2023 w ramach Programu „Erasmus+, KA2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk; KA203 – Partnerstwo Strategiczne – Szkolnictwo Wyższe ma na celu opracowanie innowacyjnego modułu na temat wrażliwości przetwarzania sensorycznego i wrażliwości środowiskowej, a także opracowanie możliwości wdrożenia modułu na kierunkach związanych z nauką o człowieku, np. psychologia, pedagogika, pielęgniarstwo.

Projekt podejmuje zagadnienie przygotowanie kadry dydaktycznej i zasobów merytorycznych do wprowadzenia modułu na wybranych kierunkach nauk humanistycznych i społecznych.