Slider

Kalendarium

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem wysokiej wrażliwości na organizowany przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie Tydzień Wysokiej Wrażliwości, pt. BUDOWANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ

Zaczynamy!

Dnia 20 stycznia 2021 odbyło się Kick-off meeting projektu HSP! Chociaż z powodu pandemii COVID-19 nie mogliśmy się spotkać osobiście, co nie

Projekt HS Module jest drugą inicjatywą Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w zakresie wysokiej wrażliwości. Pierwszy projekt dotyczy modelu wsparcia

Nasz zespół

pl

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

LIDER PROJEKTU

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to największa uczelnia niepubliczna we wschodniej Polsce, znana z praktycznego przygotowania do zawodu i szerokiej współpracy z przedsiębiorstwami.

es

Universidad de Alicante

PARTNER PROJEKTU

Uniwersytet w Alicante (UA) został utworzony w 1979 r. Obecnie kształci i szkoli ponad 25 000 studentów – z czego 2,5 tys. To studenci zagraniczni – i oferuje ponad 80 programów studiów licencjackich i 96 podyplomowych.

it

Città metropolitana di Roma Capitale

PARTNER PROJEKTU

Metropolitalna stolica Rzymu, licząca ponad 4,3 miliona mieszkańców, jest największym miastem metropolitalnym we Włoszech.

ro

Expert Psy Asociatia Psihologilor Specialisti

PARTNER PROJEKTU

Expert Psy – stowarzyszenie założone w 2014 r., Którego celem jest wspieranie i promowanie rozwoju psychologii jako nauki i zawodu oraz zwiększanie profesjonalizmu psychologów.

O PROJEKCIE

Projekt High sensitivity – Innovative Module in human sciences o numerze 2020-1-PL01-KA203-082261, realizowany od 01.12.2020 do 30.06.2023 w ramach Programu „Erasmus+, KA2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk; KA203 – Partnerstwo Strategiczne – Szkolnictwo Wyższe ma na celu opracowanie innowacyjnego modułu na temat wrażliwości przetwarzania sensorycznego i wrażliwości środowiskowej, a także opracowanie możliwości wdrożenia modułu na kierunkach związanych z nauką o człowieku, np. psychologia, pedagogika, pielęgniarstwo.

Projekt podejmuje zagadnienie przygotowanie kadry dydaktycznej i zasobów merytorycznych do wprowadzenia modułu na wybranych kierunkach nauk humanistycznych i społecznych.

Zapisz się do naszego newslettera