CEL projektu

Celem projektu „High sensitivity – innovative module in human sciences” jest współpraca na poziomie akademickim partnerów z Polski, Włoch, Hiszpanii oraz Rumuni w obszarze wysokiej wrażliwości.

W projekcie realizowane są m.in. badania naukowe zgłębiające wiedzę na temat wrażliwości przetwarzania sensorycznego i wrażliwości środowiskowej. W ramach prac przygotowany zostanie moduł, który będzie można włączyć w program studiów. Zaprojektowane działania podejmują innowacyjny, nieporuszany dotychczas na poziomie akademickim obszar tak zwanej wysokiej wrażliwości – zarówno w Polsce jak i w krajach partnerskich.

Odbiorcami planowanych działań są uczelnie tj. Lubelska Akademia WSEI, Uniwersytet w Alicante oraz uczelnie partnerskie współpracujące z Miastem Stołecznym Rzym, Stowarzyszeniem Experts Psy. Materiały zostaną przygotowane także dla kadra dydaktycznej zainteresowanej tematem wysokiej wrażliwości.

REZULTATY projektu

PRZEWODNIK

Wstęp do modułu o wysokiej wrażliwości, który podejmuje podstawowe zagadnienia, określa możliwości formalne, prawne, organizacyjne włączenia obszaru wysokiej wrażliwości jako modułu w poszczególnych programach studiów związanych z naukami o człowieku w Polsce, Hiszpanii, Rumunii oraz we Włoszech.

Program modułu

Program modułu nt. wysokiej wrażliwości – stanowiący podstawę realizacji modułu „wysoka wrażliwość”, rozszerzający program studiów na kierunkach: pedagogika, psychologia czy pielęgniarstwo dla uczelni partnerskich oraz innych ośrodków akademickich zainteresowanych wdrożeniem modułu.

Podręcznik

Podręcznik akademicki dostarczający wiedzy na temat wrażliwości przetwarzania sensorycznego i wrażliwości środowiskowej, przybliżający badania w powyższym zakresie.

Biblioteka

Biblioteka multimedialna stanowiąca zbiór materiałów dydaktycznych zarówno dla przyszłych prowadzących, kadry dydaktycznej jak i dla studentów. Wszystkie opracowane materiały będą dostępne w języku polskim, angielskim, rumuńskim, włoskim oraz hiszpańskim i udostępnione na stronie projektu w formie otwartych zasobów edukacyjnych.

W ramach zbioru udostępnione zostaną

Scenariusze do pracy z dzieckiem wysoko wrażliwym dla przyszłych nauczycieli i pedagogów pracujących w różnego rodzaju placówkach edukacyjnych;

Podcasty na temat wysokiej wrażliwości

Prezentacje rozszerzające zagadnienia związane m.in. ze sposobami pomiaru wysokiej wrażliwości, badań neuropsychologicznych

Wykłady akademickie – nagrania dla studentów – odnośnie znaczenia, zidentyfikowanych wymiarów wrażliwości przetwarzania sensorycznego, czynników chroniących, czynników ryzyka i znaczeniu środowiska w radzeniu sobie z wysoką wrażliwością;